A A A

W dniach 10-11 maja 2022 roku, delegacja ZMPG SA, wzięła udział w konferencji pn.  Business Cooperation on Blue Growth in Europe. Międzynarodowe spotkanie odbyło się w Atenach, gdzie podczas sesji tematycznych, prelegenci z różnych krajów, przedstawiali swoje osiągnięcia i wskazywali kierunki rozwoju poszczególnych sektorów m.in. branży morskiej. Podczas panelu pn. Autonomy in Seaports – Control, Safety and Effectiveness, członkowie zespołu zadaniowego realizującego projekt, szeroko zaprezentowali innowacyjne przedsięwzięcie, które ZMPG SA realizuje jako lider międzynarodowego konsorcjum. Ważnym elementem konferencji, były także bloki dyskusyjne dotyczące przyszłości jednostek autonomicznych oraz rozwoju tego sektora branży morskiej. W ramach podsumowania konferencji odbyły się liczne spotkania matchmakingowe, których zadaniem była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz nawiązanie nowych relacji biznesowych.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699