A A A

Zgodnie z założeniami projektu, w 2022 roku zrealizowaliśmy szereg prac badawczych z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki pływającej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które zostało zbadane podczas czterech sesji badawczych, był automatyczny system poboru próbek wody oraz osadów dennych. Kolejnym etapem prac w ramach realizacji przedsięwzięcia są trzy sesje batymetryczne, wykonywane w trybie automatycznym przez jednostkę bezzałogową wyposażoną w najnowocześniejszą sondę wielowiekową oraz sonar. Sesje badawcze zaplanowano według następującego harmonogramu:

Termin: 13-14.03.2023

Nabrzeża: Węgierskie, Rumuńskie, Słowackie, Norweskie, Czeskie

2. Sesja kwietniowa

Termin: 17-18.04.2023

Nabrzeża: Rotterdamskie, Fińskie

3. Sesja majowa

Termin: 15-16.05.2023

Nabrzeża: Węgierskie, Rumuńskie, Słowackie, Norweskie, Czeskie

 

Osoby zainteresowane udziałem w pomiarach w roli obserwatorów, proszę o zgłoszenie się do koordynatora projektu Pani Anny Salomon, poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres mpss@port.gdynia.pl

Będzie nam miło móc dzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami!

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699