A A A

Kick-off meeting projektu MPSS

Zorganizowanym w dniu 4 lutego 2021r. spotkaniem online przygotowanym przez ZMPG-a S.A.  oficjalnie zainaugurowano realizację projektu pn. „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach programu POLNOR 2019 Call o łącznej wartości 5 454 456,03 zł (w tym : 85% środków pochodzi z  Norweskiego  Mechanizmu Norweskiego i 15%  z budżetu państwa polskiego).

Na podstawie umowy grantowej podpisanej w lutym br. pomiędzy ZMPG-a S.A. i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ww. projekt stał się pierwszym przedsięwzięciem realizowanym przez ZMPG-a S.A. przy wsparciu środków pochodzących z funduszy mechanizmu norweskiego w obecnej perspektywie.

Spotkanie, w którym obok przedstawicieli Lidera Projektu – Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. udział wzięli przedstawiciele Partnerów projektu: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Miros AS oraz Norwegian Institute of Water Research, zainaugurowało prace wszystkich powołanych zespołów zadaniowych powołanych w ramach projektu. Uczestnicy zapoznali się z zakresem oraz harmonogramem projektu, którego realizacja potrwa od lutego 2021 roku do 1 lutego 2024 roku.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy