A A A

Fundusze norweskie płyną do Portu Gdynia!

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 1 lutego 2021 r. podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.” System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”.

Umowa numer NOR/POLNOR/MPSS/0037/2019-00, będzie realizowana do dnia 1 lutego 2024 r.
Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Norwegian Institute of Water Research, Miros AS oraz  ZMPG S.A jako lider.

Wartość projektu :  6 715 051,63 zł

W ramach umowy przyznano łączne dofinansowanie w wysokości: 5 454 456,03 zł (w tym : 85% środków pochodzi z  Norweskiego  Mechanizmu Norweskiego i 15%  z budżetu państwa polskiego).

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy