A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

MŁODSZY RATOWNIK

do Portowej Straży Pożarnej

 

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie
 • szkolenie podstawowe strażaka-ratownika OSP
 • szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej
 • szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 • prawo jazdy kat. B
 • wysoka sprawność fizyczna
 • gotowość do pracy zmianowej (24/24)

 

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • patent morskiego sternika motorowodnego
 • prawo jazdy kat. C, BE
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

 

Podstawowe zadania:

 • pełni służby wewnętrzne i asystencyjne przy przeładunku materiałów niebezpiecznych i pracach pożarowo niebezpiecznych
 • bierze bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (wykonując działania pomocnicze), ćwiczeniach i szkoleniach
 • utrzymuje sprawność i stan gotowości sprzętu pożarniczego
 • utrzymuje wysoką sprawność fizyczną
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet opieki medycznej
 • bogaty pakiet socjalny
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

CV i list motywacyjny kandydaci mogą przesyłać pocztą elektroniczną na adres: a.stankowska@port.gdynia.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kandydatów prosimy o dopisanie następujących klauzuli:

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, takie jak: moje zdjęcie, adres e-mail, nr telefonu, zainteresowania.”
 2. „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ZMPG S.A.”

 

Zgoda nr 1 dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowodowuje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Zgoda nr 2 udzielana na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolna, jej brak spowoduje usunięcie danych po zakończeniu niniejszej rekrutacji.

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) (RODO) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, posiadająca numer NIP 958-13-23-524.
 • Z Inspektorem Danych Osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@port.gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do uprawnionych organów Państwowych.
 • Podawane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub jeśli zostanie wyrażona zgoda do przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ZMPG S.A.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy