A A A

W trakcie badań prowadzonych w Porcie Gdynia latem 2014 roku przez Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Działem Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. znaleziono nierodzimy gatunek Melita nitida Smith, 1873.

Rejonami, w których ten skorupiak występuje naturalnie są wybrzeża atlantyckie Ameryki Północnej. W Europie po raz pierwszy obecność tego gatunku stwierdzono w 1996 roku Belgii. Dwa lata lat później pojawił się również w Holandii, następnie w 2008 roku w Niemczech, a w 2013 roku u południowo-zachodnich wybrzeży Francji. Skorupiak ten został prawdopodobnie introdukowany do Europy przez transatlantyckie statki lub wraz z transportem ostryg. Do Polski został prawdopodobnie zawleczony przez statki morskie przypływające z portów w Belgii, Holandii czy Niemczech, na co może wskazywać fakt znalezienia go w basenach portowych.

Ten mały skorupiak osiągający długość około 10 milimetrów jest gatunkiem żyjącym na dnie. Preferuje dno zarówno naturalne, jak i sztuczne, porośnięte organizmami roślinnymi jak (np. taśmą) i zwierzęcymi (np. ostrygami, jamochłonami), pomiędzy którymi się chowa. Spotykany jest również na podłożu mulistym, w którym może się zakopywać. Melita nitidajest gatunkiem o szerokim zakresie tolerancji na temperaturę i zasolenie, a jego pokarmem są głównie epifity i detrytus. Rozradza się od wiosny do jesieni. Żyje około roku.

Polska lokalizacja jest jak dotąd najdalej położonym na wschód stanowiskiem Melita nitida w Europie, co może mieć istotne znaczenie dla dalszej kolonizacji Morza Bałtyckiego przez ten gatunek.

Więcej informacji na temat tego gatunku można znaleźć w pracy:

Normant-Saremba M., Marszewska L., Kerckhof F., 2017. First record of the North-American amphipod Melita nitidaSmith, 1873 in Polish coastal waters. Oceanological and Hydrobiological Studies, 46 (1), 108-115.

 

Monika Normant-Saremba i Lena Marszewska

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy