A A A

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia – zakończenie realizacji

Z końcem marca br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. pomyślnie zakończył realizację inwestycji pod nazwą “Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia”. Zgodnie z umową podpisaną w Warszawie w dniu 30 listopada 2009r. inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej – ze Środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – w kwocie 53,73 mln zł.

20 kwietnia 2011 r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyła się konferencja prasowa zamykająca realizację tego tak istotnego dla Portu Gdynia  przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Podstawowym celem projektu było zwiększenie wielkości dopuszczalnego zanurzenia dla statków oraz poprawa warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano prace czerpalne w Kanale Portowym, pogłębiono i zwiększono średnicę obrotnic portowych, przebudowano sześć nabrzeży, pogłębiono dno przy nabrzeżach oraz przebudowano Głowicę Ostrogi Pilotowej.

Przebudowa Kanału Portowego poprzez jego pogłębienie do docelowej głębokości -13,5 m pozwala na obsługę statków o całkowitym zanurzeniu do 13 metrów przy nabrzeżu Holenderskim i 12,7 metra przy Helskim I . Uzyskano również znaczące zwiększenie głębokości przy nabrzeżach Francuskim, Norweskim i Słowackim. Dalsze plany rozwoju portu zakładają budowę i przebudowę kolejnych nabrzeży umożliwiających wykorzystanie uzyskanej głębokości -13,5 metrów. Efektem przebudowy konstrukcji Ostrogi Pilotowej jest zwiększenie szerokości wejścia wewnętrznego do portu do 98 metrów na głębokości maksymalnej -13,5 m, co pozwala na bezpieczniejsze manewrowanie statków o większej szerokości.

W wyniku realizacji inwestycji pogłębiono i zwiększono również średnice obrotnic portowych. W rezultacie osiągnięto większe bezpieczeństwo podczas wykonywania manewrów oraz możliwość obsługi większych statków – o zanurzeniu do 13 m i długości około 200 m na Obrotnicy nr 2 i długości około 250 m na Obrotnicy nr 3.
Zrealizowana inwestycja dotycząca Przebudowy Kanału Portowego stanowi kolejny etap rozwoju Portu Gdynia i jest jednym z pierwszych zakończonych projektów, które zapoczątkowały nową epokę Portu Gdynia – nowy sposób działania na rynku usług portowych, oparty na innowacyjności i wspierający rozwój regionu. Realizacja inwestycji “Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia” była niezbędna do rozpoczęcia innych inwestycji, które będą sukcesywnie realizowane zgodnie z dokumentem “Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015”.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699