Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Infreastruktura i ¶rodowisko
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Unia Europejska
Gdynia
Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Czwartek, 12 grudnia 2019 roku
[wersja do wydruku]
 

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia - konferencja zamykająca.

 


 

08.04.2011 » ZMPG S.A. » Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna pomyślnie zakończył w dniu 31 marca 2011 roku realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia", zgodnie z podpisaną w Warszawie w dniu 30 listopada umową o jej dofinansowaniu przez Unię Europejską w kwocie 53 726 362,96 zł,  ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
W dniu 08 kwietnia 2011 r. w godzinach  11.00 - 17.00 na pokładzie promu „Stena Baltica” w Gdyni odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu pod nazwą „Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W trakcie spotkania goście wypłynęli w krótki rejs po Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej, w celu obejrzenia miejsca zrealizowanej inwestycji, tj. Kanału Portowego, umocnionych nabrzeży oraz Ostrogi Pilotowej.
Podstawowym celem projektu było zwiększenie wielkości dopuszczalnego zanurzenia dla statków oraz poprawa warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano prace czerpalne w Kanale Portowym, pogłębiono i zwiększono średnicę obrotnic portowych, przebudowano sześć nabrzeży, pogłębiono dno przy nabrzeżach oraz przebudowano Głowicę Ostrogi Pilotowej.
Przebudowa Kanału Portowego poprzez jego pogłębienie do docelowej głębokości -13,5 m pozwala na obsługę statków o całkowitym zanurzeniu do 13 metrów przy nabrzeżu Holenderskim i 12,7 metra przy Helskim I . Uzyskano również znaczące zwiększenie głębokości przy nabrzeżach Francuskim, Norweskim i Słowackim. Dalsze plany rozwoju portu zakładają budowę i przebudowę kolejnych nabrzeży umożliwiających wykorzystanie uzyskanej głębokości -13,5 metrów.
Efektem przebudowy konstrukcji Ostrogi Pilotowej jest zwiększenie szerokości wejścia wewnętrznego do portu do 98 metrów na głębokości maksymalnej -13,5 m, co pozwala na bezpieczniejsze manewrowanie statków o większej szerokości.
W wyniku realizacji inwestycji pogłębiono i zwiększono również średnice obrotnic portowych. W rezultacie osiągnięto  większe bezpieczeństwo podczas wykonywania manewrów oraz możliwość obsługi większych statków -  o zanurzeniu do  13 m i długości około 200 m na Obrotnicy nr 2 i długości około 250 m na Obrotnicy nr 3.
Zrealizowana inwestycja dotycząca Przebudowy Kanału Portowego stanowi kolejny  etap rozwoju Portu Gdynia i jest jednym z pierwszych zakończonych projektów, które zapoczątkowały nową epokę Portu Gdynia - nowy sposób działania na rynku usług portowych, oparty na innowacyjności i wspierający rozwój regionu. Realizacja inwestycji „Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia” była niezbędna do rozpoczęcia innych inwestycji, które będą sukcesywnie realizowane zgodnie z dokumentem „Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015”.

 


 Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia

 

 

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Wartość projektu:
90 660 788,00 PLN

 

Koszty kwalifikowalne:
60 190 082,45 PLN

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
51 161 570,04 PLN

 

 


 

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko