Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Infreastruktura i ¶rodowisko
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Unia Europejska
Gdynia
Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Piątek, 19 lipca 2019 roku
[wersja do wydruku]
 

Śladami Patrona szkoły.

 


 

21.09.2010 » ZMPG S.A. » 21 września br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. gościł uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Grodziska Wielkopolskiego, którzy przybyli do siedziby Spółki na spotkanie informacyjne w ramach promocji projektu unijnego pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia" (nr umowy o dofinansowanie POIS.07.02.00-00-004/09-00).
W czasie spotkania prowadzonego przez Pana Krzysztofa Gromadowskiego - Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Public Relations goście zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat portu - jego historii, aktualnej struktury oraz realizowanych w porcie inwestycji. Przedstawiono również prezentację dotyczącą aktualnie prowadzonej inwestycji pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia". Inwestycja ta współfinansowana jest w kwocie 53,73 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
.

 


 Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia

 

 

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Wartość projektu:
90 660 788,00 PLN

 

Koszty kwalifikowalne:
60 190 082,45 PLN

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
51 161 570,04 PLN

 

 


 

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko