Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Infreastruktura i ¶rodowisko
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Unia Europejska
Gdynia
Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Sobota, 18 stycznia 2020 roku
[wersja do wydruku]


Konsultacje społeczne

 

 

e-mail

 

spoleczne.kanal@port.gdynia.pl

 

 


 

filePogłębianie kanału - etapy

 

 

 

fileZawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni z dn. 26.06.2008

 

 

 

fileStreszczenie w języku niespecjalistycznym do raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji

(Raport dostępny jest także w siedzibie ZMPG S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9,
w Dziale Ochrony środowiska w pok. 135, w godz. 7.30 - 15.30)

 

fileDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na inwestycję

(Dodano: 2008-11-17 11:05)

 

 

 

 


 

fileUlotka informacyjna

 

 

 Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia

 

 

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Wartość projektu:
90 660 788,00 PLN

 

Koszty kwalifikowalne:
60 190 082,45 PLN

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
51 161 570,04 PLN

 

 


 

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko