Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Infreastruktura i ¶rodowisko
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Unia Europejska
Gdynia
Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Poniedziałek, 27 stycznia 2020 roku
[wersja do wydruku]


Dofinansowanie unijne

 

 

Projekt został pierwotnie ujęty, jako podstawowy, pod numerem 123 na liście indykatywnej (MP nr 30/2008 Poz. 269 z dnia 6 marca 2008) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko 2007 - 2013, Priorytet VII Transport Przyjazny ¦rodowisku, Działanie 7.2 Rozwój Transportu Morskiego.

W dniu 30 listopada 2009 roku w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-004/09-00 dla projektu pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia", nr POIS.07.02.00-004/09, w ramach działania 7.2. Rozwój Transportu Morskiego, w priorytecie VII Transport Przyjazny Środowisku, Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2007 - 2013.

Wartość projektu z podatkiem VAT wynosi 90 660 788,00 PLN, wysokość dofinansowania: 51 161 570,04 PLN.
 


 Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia

 

 

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Wartość projektu:
90 660 788,00 PLN

 

Koszty kwalifikowalne:
60 190 082,45 PLN

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
51 161 570,04 PLN

 

 


 

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko