Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Infreastruktura i ¶rodowisko
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Unia Europejska
Gdynia
Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Środa, 23 paĽdziernika 2019 roku
[wersja do wydruku]


Cel projektu

 

 

Cel główny

Podstawowym celem realizacji projektu jest zwiększenie wielkości dopuszczalnego zanurzenia dla statków oraz poprawa warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia.

Cele szczegółowe

Ø Port gdyński posiada morskie połączenia kontenerowe, ro-ro i promowe do europejskiej sieci autostrad, dróg ekspresowych i szlaków kolejowych. Przebudowa kanału portowego poprzez jego pogłębienie do docelowej głębokości -13,5 m pozwoli na obsługę statków o całkowitym zanurzeniu do około 13 metrów.

Ø Po zakończeniu realizacji inwestycji w zakresie przebudowy nabrzeża Ostrogi Pilotowej, szerokość wejścia wewnętrznego na głębokości maksymalnej -13,5 m będzie wynosiła 98 m, co pozwoli na bezpieczną obsługę manewrową statków o większej szerokości.

Ø Pogłębienie dna przy nabrzeżach: Holenderskim, Helskim I, Norweskim , Francuskim oraz Słowackim (d. Jugosłowiańskim),w przyszłości pozwoli na obsługę statków o większym zanurzeniu. Dotychczasowe głębokości przy wyżej wymienionych nabrzeżach, uniemożliwiały obsługę znacznie większych statków, coraz częściej awizowanych na działających przy nich terminalach. Statki te, jeśli zdarzało się dotąd zakontraktować, przypływały do portu nie w pełni załadowane. Pogłębienie spowoduje możliwość lepszego wykorzystania tonażu statków, a tym samym będzie sprzyjało rozwojowi żeglugi morskiej.

Ø W wyniku realizacji inwestycji zostanie zmodernizowanych 6 nabrzeży portowych (umocnienie dna wzdłuż Nabrzeży: Holenderskie, Belgijskie, Francuskie, Norweskie, Słowackie, Helskie I) w wyniku zabezpieczenia konstrukcji nabrzeży poprzez umocnienie dna akwenów, co pozwoli na bezpieczną pracę konstrukcji i zapewnienie większej stateczności nabrzeży. Umocnienia dna przy nabrzeżach, których zwiększane są dotychczasowe głębokości, spowoduje zmniejszenie ryzyka podpłukania konstrukcji nabrzeży.

Ø W wyniku realizacji inwestycji pogłębione zostaną obrotnice portowe. Powiększone zostaną również średnice dwóch obrotnic. Pogłębienie i poszerzenie obrotnic zapewni większe bezpieczeństwo podczas wykonywania na nich manewrów oraz pozwoli na obsługę statków o większych niż obecnie parametrach, tj. o zanurzeniu do -13m i długości około 200 m na Obrotnicy nr 2 i długości około 250 m na Obrotnicy nr 3. 


 Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia

 

 

Beneficjent:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Wartość projektu:
90 660 788,00 PLN

 

Koszty kwalifikowalne:
60 190 082,45 PLN

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
51 161 570,04 PLN

 

 


 

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko