Działania w zakresie realizacji inwestycji

 

 

Realizacja tej inwestycji była poprzedzona przeprowadzeniem procedur przetargowych na wykonawcę inwestycji. Umowę z wykonawcą zawarto 4 marca 2008 roku. Oddanie całego pogłębionego Kanału Portowego do użytkowania planowane jest na koniec 2010 roku.

Harmonogram realizacji inwestycji został wykonany w oparciu o następujące założenia:

- realizacja robót czerpalnych na danym akwenie odbywa się równolegle z pracami związanymi z umocnieniem dna przy nabrzeżach sąsiadujących z danymi akwenami,

- w pierwszej kolejności wykonywane są prace czerpalne, następnie roboty związane z umocnieniem dna (za wyjątkiem Nabrzeża Helskiego I),

- z uwagi na znaczną eksploatację nabrzeża Helskie I (w tym również specyfikę ładunku oraz stałe linie żeglugowe) umocnienie dna przy tym nabrzeżu rozpoczęto przed robotami czerpalnymi w pobliżu nabrzeża.

- inwestycja realizowana będzie w okresie marzec 2008 - grudzień 2010.

W 2010 roku przedmiotem kolejnej procedury przetargowej będzie faza dodatkowa inwestycji dotycząca przebudowy Ostrogi Pilotowej (szczegóły w tabeli poniżej).

Terminy poszczególnych działań

l.p. Data rozpoczęcia
(A)
dd/mm/rrrr
Data ukończenia
(B)
dd/mm/rrrr
1.Studium wykonalności07.11.200630.06.2009
2.Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)07.11.200630.07.2009
3.Ocena oddziaływania na środowisko naturalne01.01.200628.02.2009
4.Prace projektowe11.01.200628.07.2008
5.Opracowanie dokumentacji przetargowejFaza główna: 09.2007
Faza dodatkowa: 12.2009
Faza główna: 10.2007
Faza dodatkowa: 02.2010
6.Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowejFaza główna: 10.2007
Faza dodatkowa: 02.2010
Faza główna: 11.2007
Faza dodatkowa: 02.2010
7.Nabycie gruntówNie dotyczyNie dotyczy
8.Etap budowy/umowa budowlanaFaza główna: 03.2008
Faza dodatkowa: 04.2010
Faza główna: 12.2010
Faza dodatkowa: 11.2010
9.Rozliczenie/Zakończenie projektu01.01.200731.07.2011
10.Etap operacyjny01.01.201131.12.2035