A A A

Informacja o zamiarze ograniczenia liczby dostawców realizujących usługę odbioru i zagospodarowania ścieków z promów i statków pasażerskich cumujących przy nabrzeżu Polskim i Francuskim, poprzez wykorzystanie infrastruktury portowej i podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na placu XXVII przy ul. Polskiej w Gdyni.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699