A A A

Informacja Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. o zamiarze ograniczenia liczby dostawców usługi portowej polegającej na odbiorze odpadów zaolejonych i śmieci ze statków zawijających do Portu Gdynia.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/352 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów, informuje o zamiarze ograniczenia liczby dostawców usługi portowej polegającej na odbieraniu odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunkowych, które to ograniczenie będzie polegało na wyborze po jednym (1) wykonawcy odbioru odpadów zaolejonych i po jednym (1) wykonawcy odbioru śmieci ze statków zawijających do Portu Gdynia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730).

Wnioski, uwagi, zastrzeżenia prosimy kierować do dnia 30 września 2019 r. na:
•    adres pocztowy: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.  ul. Rotterdamska 9 , 81-337 Gdynia
•    adres elektroniczny; srodowisko@port.gdynia.pl

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699