A A A

Harmonogram – Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia

Planowany harmonogram inwestycji pn. “Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia ”

POGŁĘBIANIE TORU PODEJŚCIOWEGO I AKWENÓW WEWNĘTRZNYCH PORTU GDYNIA ORAZ PRZEBUDOWA NABRZEŻY W PORCIE GDYNIA 
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Lp.
Zadania
Lp.
procesu
Procesy
Uwagi w zakresie stanu prac
1.
Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia
1.1
Rozbudowa Obrotnicy nr 2
1.1.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Zakończone
Q3-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1
1.1.2
Przygotowanie dokumentacji budowlanej
Zakończone
Q4
Q1-Q4
Q1
1.1.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Zakończone

w 2019r. planowany przetarg na przebudowę Wneki Dokowej

Q1-Q4
Q1-Q2
 Q3-Q4
1.1.4
Realizacja robót budowlanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
Od września 2017 r. trwają roboty; przewidywane zakończenie w I kw. 2019r.

W latach 2020-21 planowana przebudowa Wneki Dokowej

Q3-Q4
Q1-Q4
Q1
 Q1-Q4
 Q1-Q4
1.2
Pogłębienie akwenów wewnętrznych z przebudową nabrzeży Norweskiego, Słowackiego i Włoskiego
1.2.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończony dla zakresu pogłębienia; trwają dodatkowe analizy dla zakresu przebudowy wejścia wewnętrznego
Q3-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
1.2.2
Przygotowanie dokumentacji budowlanej
Proces w realizacji dla poszczególnych elementów etapu:  zabezpieczenie nabrzeży (Norweskie, Słowackie, Włoskie) wzdłuż Kanału Portowego, przebudowa wejścia wewnętrznego, pogłębienie akwenów.
Q4
Q1-Q2
Q3-Q4
Q1
1.2.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Procedury będą uruchamiane po uzyskiwaniu pozwoleń na budowę dla poszczególnych elementów z pkt 1.2.2
Q3-Q4
Q1-Q4
 Q2
1.2.4
Realizacja robót budowlanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
Roboty od IV kw. 2018 r.
Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
 Q1-Q4
Q1-Q2
2.
Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia
2.1
Przebudowa Nabrzeża Helskiego
2.1.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Zakończone
Q4
Q1-Q2
Q2-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1
2.1.2
Przygotowanie dokumentacji budowlanej
Proces w realizacji
Q4
Q1-Q4
Q1-Q3
2.1.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Przewidywane w I połowie 2019 r
Q3-Q4
2.1.4
Realizacja robót budowlanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
Przewidywane od I kw. 2020r.
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4

 

Wszystkie dane objęte zamieszczonymi powyżej opracowaniami mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika niniejszej strony lub innych osób z tytułu dostępu i wykorzystywania informacji objętych zamieszczonymi powyżej opracowaniami, jak również z tytułu jakichkolwiek negatywnych skutków jakiejkolwiek decyzji lub działania (bądź zaniechania) podjętego na podstawie lub w związku z informacjami, zawartymi w zamieszczonych powyżej opracowaniach, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, bezpośrednich i pośrednich, w tym strat jak i utraconych korzyści, które mogą powstać z tej przyczyny. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian oraz usuwania informacji zawartych w powyższych opracowaniach w całości lub w dowolnej części w każdym czasie i z jakichkolwiek przyczyn. W związku ze zmianą lub usunięciem w/w informacji w stosunku do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie mogą być kierowane przez użytkowników niniejszej strony lub inne osoby jakiekolwiek roszczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Żadna informacja zawarta w zamieszczonych powyżej opracowaniach nie stanowi oferty, zaproszenia do zawarcia umowy, ogłoszenia o zamówieniu, ani żadnego innego oświadczenia woli w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, jak również nie kreuje po stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, żadnego zobowiązania o charakterze prawnym.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy