Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Port of Gdynia Authority S.A.

Port of Gdynia Authority S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów manewrowo - składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”

Informacje
1.0 Ogłoszenie
2.0 SIWZ z załącznikami 
3.0 Odpowiedzi na pytania 
4.0 Modyfikacja ogłoszenia 
5.0 Odpowiedzi na pytania 2 
6.0 Odpowiedzi na pytania 3
7.0 Odpowiedzi na pytania 4
8.0 Zestawienie ofert 
9.0 Wyniki postępowania