Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Port of Gdynia Authority S.A.

Port of Gdynia Authority S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie pomiarów torowisk poddźwigowych na wytypowanych nabrzeżach Portu Gdynia wraz z analizą, wnioskami oraz zaleceniami wynikającymi z uzyskanych pomiarów 

Informacje
1.0 Ogłoszenie
2.0 SIWZ z załącznikami  
2.1 Zmiana SIWZ 14.05.2018
3.0 Informacja o wyniku postępowania