Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Inwestycja obejmowała następujące elementy:

 

FAZA I - II STREFA NABRZEŻA RUMUŃSKIEGO

 

Najważniejsze elementy tej fazy:

 

 • Przebudowa Infrastruktury Drogowej

Ulica Rumuńska - przebudowa ulicy, nastąpiło poszerzenie ulicy Rumuńskiej z 6,00 m do 7,00 m na odcinkach od początku magazynu nr 18 do Nabrzeża Słowackiego.

Plac XX - przebudowa placu, nawierzchnia placu została wybudowana do obciążeń 10 T/m2.

Plac XXII - przebudowa placu, nawierzchnia placu została wybudowana do obciążeń 10 T/m2.

Plac XXIII - przebudowa placu, nawierzchnia placu została wybudowana do obciążeń 5T/m2.

Rozbiórka Magazynu nr 20 i budowa placu manewrowego. Wybudowano plac o długości 126,25m i szerokości 58,65m. Nawierzchnia placu została zaprojektowana do obciążeń 10 T/m2.

 

 • Przebudowa Infrastruktury Kolejowej

Nastąpiło rozebranie istniejących torów i wybudowano nowe, wydłużone w kierunku Nabrzeża Słowackiego.

Długości budowlane torów po przebudowie wynoszą:

Tor nr 411: 655,70m (654,66m – przed przebudową).

Tor nr 412: 651,85m (550,10m – przed przebudową).

 

Pozostałe elementy tej fazy to:

 • Przebudowa Infrastruktury Energetycznej
 • Przebudowa Infrastruktury Teletechnicznej
 • Przebudowa Sieci Wodociągowych
 • Przebudowa Sieci kanalizacji Deszczowej

 

FAZA II - DROGA TECHNOLOGICZNA

 

W ramach inwestycji wybudowano drogi technologicznej na odcinku do ul. Celnej, pod wiaduktem Al. Solidarności, do dojazdu do Placu XXVII B i Pol-Supply, aż do istniejącego włączenia w ul. Janka Wiśniewskiego. Ponadto przebudowano place XXVI oraz A i B (posesje przy ul. Polskiej 28 i 30), a na linii ich granicy powstała droga przecinającą tory i łącząca place oraz drogę technologiczną z ul. Rotterdamską.

 

Pozostałe elementy tej fazy to:

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

FAZA III

 

Najważniejsze elementy tej fazy:

 • Obsługa Komunikacyjna i Place postojowo-manewrowe

W ramach rozbudowy infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia wybudowano nowe i przebudowano istniejące układy torowe i drogowe oraz place składowe na obszarze:

- Rejonu ul. Indyjskiej (w tym budowa torów intermodalnych przy placu po magazynie R)

- II strefy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych (w tym budowa 2-ego toru wzdłuż ul. Dokerów)

 • Budowa placu po wyburzonym bunkrze i przebudowa placu wokół bunkra (XIXA)
 • Przebudowa nawierzchni placu nr XXV
 • Przebudowa budynku socjalno - biurowego
 • Wyburzenie magazynu R i budowa placu

 

  Pozostałe elementy tej fazy to:
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

FAZA IV – przebudowa rampy Ro-Ro

 

Najważniejsze elementy tej fazy:

 • Przebudowa istniejącej rampy
 • Budowa przyczółku i murów oporowych drogi technologicznej
 • Przebudowa linii cumowniczej Nabrzeża Rumuńskiego
 • Umocnienie dna wzdłuż Nabrzeża Rumuńskiego