A A A

Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni,Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, REGON: 19251610, KRS: 0000066350, NIP: 958-08-86-484,
działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  na zakup i dostawę urządzenia VERITAS FLEX APPLIANCE wraz z oprogramowaniem.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zapieczętowanej kopercie opisanej tytułem “VERITAS 2021” do dnia 8 listopada 2021 r. do godziny 13:00 w Przedsiębiorstwie Portowym “SIEĆ” Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, pok. 104, oferty spełniającej następujące wymagania.

Tło
Port of Gdynia Authority S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699