A A A

Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, REGON: 19251610, KRS: 0000066350, NIP: 958-08-86-484,
działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości ok. 100 T dla kotłowni Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie, w zapieczętowanej kopercie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Portowego “SIEĆ” Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, oferty spełniającej wymagania następującej formuły cenowej (w poniższym ogłoszeniu):

Tło
Port of Gdynia Authority S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699