Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Port of Gdynia Authority S.A.

Port of Gdynia Authority S.A.


The SoNorA project, implemented under the Central Europe Programme 2007-2013 from the European Regional Development Fund, constitutes the continuation of activities undertaken within the AB Landbridge project completed in April 2008.

 

Work on the project, which started in November 2008 and will last until February 2012, engages 25 partners from 6 EU members states and 35 associated institutions from 9 EU states. Project partners include the Port of Venice, Port of Trieste, Port of Karlskrona, the Bologna Intermodal terminal, the Institute for Transport And Logistics in Bologna, the transport operators PKP CARGO S.A., PCC Intermodal S.A., CTL Logistics S.A., Trade Trans, ČD Cargo, Europlatform (IT) and the regions: Pomorskie, Blekinge in Sweden, Nordland in Norway, as well as the Association of Amber Motorway Cities. Moreover, the project is supported by the Ministries of Transport and Infrastructure of all countries participating in the project, i.e. of: Poland, Austria, the Czech Republic, Slovenia, Italy and Germany.

 

The total budget for Port of Gdynia Authority S.A. within the project is EUR 228,060, and includes:

  • EUR 209.00 of own contribution of the Authority.
  • EUR 193,851.00 co-financing from ERDF under the Central Europe Programme 2007-2013 (CEP)


Project website http://www.sonoraproject.net

Projekt SoNorA, realizowany w ramach Programu dla Europy środkowej 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest kontynuacją działań przeprowadzanych w ramach zakończonego w kwietniu 2008 roku projektu AB Landbridge.

W prace w projektu, który rozpoczął się w listopadzie 2008 i będzie trwał do lutego 2012 jest zaangażowanych 25 partnerów z 6 krajów UE oraz 35 instytucji stowarzyszonych z 9 krajów UE. Partnerami projektu są ,między innymi, Port w Wenecji, Port Triest, Port Triest, Port Karlskrona, terminal intermodalny w Bolonii, Instytut Transportu i Logistyki z Bolonii, operatorzy transportowi PKP CARGO S.A., PCC Intermodal S.A., CTL Logistics S.A. ,Trade Trans, ČD Cargo, Europlatform (IT) oraz regiony: Pomorski, region Blekinge ze Szwecji, region Nordland z Norwegii jak również Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej. Ponadto projekt jest wspierany przez ministerstwa transportu i infrastruktury wszystkich krajów uczestniczących w projekcie tj: Polski, Austrii, Republiki Czeskiej, Słowenii , Włoch i Niemiec.

Łączny budżet dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w projekcie wynosi 228 060 EUR, w tym:

- 34 209,00 EUR wkładu własnego ZMPG S.A.
- 193 851,00 EUR dofinansowania z ERDF w ramach Programu dla Europy środkowej 2007-2013 (CEP)


 

 

CE logo