Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zakres geograficzny projektu

Projekt zlokalizowany był w Porcie Gdynia znajdującym się na południowym wybrzeżu Bałtyku. Port Gdynia znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, nad Zatoką Gdańską, na terenie Gminy Gdynia.

Położenie geograficzne – współrzędne: 54°32'N, 18°34'E.

Inwestycja stanowiąca przedmiot projektu była zlokalizowana we wschodniej części Portu Gdynia na obszarze przewidzianym pod rozwój funkcji przeładunkowych w systemie Ro-Ro.

 

Zakres przedmiotowy projektu

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie infrastruktury w porcie gdyńskim w celu zwiększenia możliwości przeładunkowych we wschodniej części portu, a tym samym utrzymania pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu zaplanowano efektywniejsze zagospodarowanie istniejącej powierzchni przy nabrzeżach portowych oraz zapewniono sprawny przeładunek transportowanych drogą morską towarów. Wymagało to m.in. przebudowy znajdujących się na wschodnim obszarze portu układów drogowych i kolejowych oraz wyburzeń niektórych znajdujących się tam obiektów.

 

Szczegółowy zakres przedmiotowy projektu obejmował:

 1. Przebudowę istniejących odcinków dróg (1200 mb) oraz budowę drogi technologicznej  (780 mb) tj. niezbędnego połączenia technologicznego z dwoma placami manewrowo-składowymi, które są wykorzystane na potrzeby terminalu. Przebudowa miała na celu poszerzenie istniejącej, zniszczonej ulicy Rumuńskiej wraz z sieciami podziemnymi do szerokości 7 m i obciążenia KR 5 oraz przebudowę ul. Dokerów wraz z sieciami podziemnymi. Wybudowano nową drogę, która łączy place znajdujące się przy ulicy Polskiej i Janka Wiśniewskiego bezpośrednio z Terminalem Ro-Ro.
 2. Przebudowę odcinka około 2000 mb istniejących głównych torów kolejowych oraz budowę około 660 mb nowych torów. Istniejąca linia kolejowa była w niedostatecznym stanie technicznym. W wyniku realizacji inwestycji tory zostały przebudowane do obciążenia KR5 i powstała możliwość przejazdu przez nie pojazdów drogowych. 
 3. Budowę nowych (22,70 tys. m2) i przebudowę starych (59,58 tys. m2) placów manewrowo-składowych. Łącznie 82,28 tys. m2, w tym:
  - całkowicie nowe powierzchnie powstały w wyniku wyburzenia starych zdekapitalizowanych obiektów portowych m.in. magazynów nr 20, R i bunkra. W ramach projektu przebudowane zostały również inne place manewrowo-składowe, niewykorzystywane wcześniej w technologii ro-ro, a niezbędne do kompleksowej obsługi ładunku na terminalu, które w sumie z terenami po wyburzeniach dały 22,70 tys. m2 nowej powierzchni do obsługi ładunku ro-ro.
  - przebudowa starych placów manewrowo-składowych wykorzystywanych dotychczas w technologii ro-ro, w sumie 59,58 tys. m2. 
 4. Przebudowę rampy ro-ro, która obejmowała budowę górnej rampy oraz przebudowę dolnej rampy i urządzeń cumowniczych, jak też zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży Rumuńskiego i Czeskiego poprzez umocnienie przyległych odcinków dna akwenów portowych.

Realizacja inwestycji została podzielona na 4 fazy:

 1. Faza I: „Komunikacja w II strefie Nabrzeża Rumuńskiego” obejmowała przebudowę ul. Rumuńskiej, placów manewrowo-składowych XX, XXII, XXIII, torów II strefy Nabrzeża Rumuńskiego, wyburzenie magazynu nr 20, budowę placu manewrowo-składowego na terenie po wyburzonym magazynie 20 oraz infrastruktury sieciowej (ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej).
 2. Faza II: „Przebudowa wjazdu na plac manewrowo-składowy XXVI od ul. Wiśniewskiego oraz przebudowa nawierzchni placu manewrowo-składowego XXVI wraz z drogą technologiczną” obejmowała budowę drogi technologicznej, wyburzenie budynku ZDK, likwidację kortów, przebudowę nawierzchni placu manewrowo-składowego; przebudowę placu przy ul. Polskiej 28 i 30 (plac A i B), w tym infrastruktury sieciowej na obu placach (ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej). 
 3. Faza III: „Rozbudowa Terminalu Ro-Ro” obejmowała przebudowę nawierzchni placu manewrowo-składowego XXV (łącznie z placem XXIV, który został wchłonięty do placu XXV), wyburzenie magazynu R, budowę placu manewrowo-składowego na terenie po wyburzonym magazynie R, przebudowę ul. Dokerów, przebudowę układu kolejowego w ulicy Dokerów i ul. Indyjskiej (stanowisko intermodalne), przebudowę części nawierzchni placu manewrowo-składowego XIXA (część terenu dotyczyła krawędzi placu XIX przylegającego do bunkra, przekształcenie tej części w plac XIXA) i powierzchni po bunkrze oraz infrastruktury sieciowej (ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej).
 4. Faza IV: „Przebudowa stanowiska Ro-Ro” obejmowała budowę górnej rampy, przebudowę dolnej rampy i urządzeń cumowniczych oraz zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży Rumuńskiego i Czeskiego poprzez umocnienie przyległych odcinków dna akwenów portowych.