Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Port of Gdynia Authority S.A.

Port of Gdynia Authority S.A.

Article Index

Odpady weterynaryjne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 132/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia do odpadów weterynaryjnych zaliczamy:

  • Odpady cateringowe z międzynarodowych środków transportu tzn. odpady kuchenne ze statków (tzw. „odpady żywnościowe”).;
  • Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do indywidualnego spożycia przywożone z krajów trzecich (tzw. „odpady kanapkowe”).

W celu odbioru „odpadów kanapkowych”, we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Służbami Celnymi, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podstawia pod trap statków przypływających z krajów spoza Unii Europejskiej specjalne pojemniki, oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 745/2004, do których należy wrzucać przesyłki zawierające produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, wwożone przez pasażerów przybywających z państw trzecich na teren Unii Europejskiej w bagażu osobistym, lub wysyłane osobom prywatnym.

Powyższemu zaleceniu nie podlegają podróżni wwożący małe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do indywidualnej konsumpcji z terytorium: Grenlandii, Islandii, Norwegii, San Marino i Wysp Owczych.