Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Terminy poszczególnych działań:

  Data rozpoczęcia (A) dd/mm/rrrr Data ukończenia (B) dd/mm/rrrr
1.Studium wykonalności 19.02.2007
01.10.2013
30.11.2011
17.09.2014
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie
z analizą finansową)
19.02.2007
01.10.2013
30.11.2011
17.09.2014
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 21.10.2008 10.11.2009
4. Dokumentacja projektowa 10.03.2003 30.04.2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 31.07.2009 14.12.2012
6. Procedura przetargowa dla etapu budowy Faza I i II 30.06.2010
Faza III 01.02.2012
Faza IV 01.10.2009
31.10.2010
31.05.2012
17.12.2009
7. Nabycie gruntów 01.01.2006 24.03.2011
9. Etap budowy Faza I i II 05.01.2011
Faza III 31.07.2012
Faza IV 18.12.2009
11.04.2014
17.02.2015
31.05.2011
10. Promocja projektu 01.08.2011 30.09.2015
11. Etap operacyjny 01.07.2015 nie dotyczy 
Informacje
Zawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Załącznik nr 1 do decyzji
Zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazu w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie niszczenia gniazda mewy srebrzystej w związku z realizacją inwestycji pt. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia".
Sprawozdanie z wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazu w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną w zakresie niszczenia gniazda mewy srebrzystej w związku z realizacją inwestycji pt. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia".
Konsultacje społeczne
Streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji
Zawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Ulotka informacyjna
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
realizacja inwestycji
multimedia
Prasa
201208. Przebudowa nowe drogi i linie kolejowe Gdynski port inwestuje w terminal ro-ro-gdynia naszemiasto.pl
201208. Gdynski port inwestuje w terminal ro-ro Portal Morski
201208. Gdynski port inwestuje w terminal ro-ro www.gospodarkamorska.pl
201208. Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia-Morski Wortal
201208. Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia-Morza i Oceany
201208. Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia-Oficyna Morska
201208. Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia www.gospodarkamorska.pl
201208. Port Gdynia o swoich inwestycjach-www.rynekinfrastruktury.pl
201208. Przebudowa nowe drogi i linie kolejowe Gdynski port inwestuje w terminal ro-ro-www.gdynianaszemiasto.pl
 
201201. Ro-ro tworzy autostrady-Namiary na Morze i Handel
 
201102. Rozbudowa infrastruktury portowej do obslugi statkow ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia-www.mojagdynia.com
201102. New double ro-ro ramp to speed services at Gdynia-Finnlines news
 
201101. Umowa dot rozbudowy infrastruktury portowej do obslugi ro-ro-Morski Wortal
 
201012. Nowa rampa dla statkow ro-ro-Nadmorski_Przegląd_Gospodarczy
201012. Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim-Oficyna Morska
201012. Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim www.gospodarkamorska.pl
201012. Promowa wizja-Morski Wortal
201012. Rampa oddana-Namiary na morze i handel nr 24
 
201012. Gdynia Nowa rampa do obslugi statkow ro-ro-Dziennik Baltycki
201012. Gdynia Nowa rampa do obslugi statkow ro-ro-Portal_Morski
201012. Gdynia otwarto nowe stanowisko ro-ro-www.spedycje.pl
201012. Kolejna nowa inwestycja w Porcie Gdynia zakonczona Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim-Morza i Oceany
201012. Nowa rampa w Gdyni-www.dziennikbaltycki.pl
201012. Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim-Morski Wortal
201012. Nowe stanowisko ro-ro w gdynskim porcie-www.mojagdynia.com
201012. Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy infrastruktury portowej do obslugi statkow ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia-gazetarazem.pl
201011. Rampa prawie gotowa-Namiary na morze i handel