A A A
Data publikacji 22.05.2023

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w związku z realizacją zadania „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III”, informuje, że od dnia 24.05.2023 rozpoczną się prace związane z wykonaniem umocnienia dna nad istniejącymi rurociągami paliwowymi przebiegającymi pod dnem morskim w Awanporcie.

 

Informujemy, że wszystkie operacje przeładunkowe wewnątrz portu odbywają się bez jakichkolwiek przeszkód i utrudnień. Wprowadzenie powyższego czasowego ograniczenia poprzedzone zostało uzgodnieniami ze wszelkimi terminalami operującymi na terenie Portu Gdynia. Operacje wejścia i wyjścia zostały skoordynowany w sposób zapewniający płynna pracę portu, przy zaakceptowaniu minimalnych utrudnień. Powyższe niezbędne jest w celu umożliwia ukończenia Projektu Pogłębiania Portu do głębokości -16,0m, co umożliwi obsługę znacznie większych jednostek i przeładunek znacznie większego wolumenu towarów.

Umocnienie zostanie wykonane na długości 315 m prostopadle do osi Kanału Portowego, w tym na całej szerokości wejścia do kanału portowego między główkami falochronów.

 

W związku z ww. pracami konieczne jest czasowe wstrzymywanie ruchu statków, od dnia 24.05.2023, w godzinach 10:00 – 17:00. Prace zostały zaplanowane na 15 dni roboczych, tj. do dnia 10.06.2023.

 

W sytuacjach szczególnych – jeżeli zajdzie konieczność, zostanie wznowiony ruch statków przez Wejście Główne Portu Gdynia; w tym celu koniecznym jest przekazanie w przedmiocie sprawy

Informacji do Dyspozytora Portu na adres email: dyspozytor@port.gdynia.pl z co najmniej trzygodzinnym wyprzedzeniem.

 

Czasowe zamknięcie nie będzie obowiązywać w niedziele.

Ruch statków przez wejście południowe Portu Gdynia nie będzie wstrzymany.

 

 

Wszelkie zmiany będą aktualizowane na bieżąco.

 

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy