A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności INEA działająca z ramienia Komisji Europejskiej podpisały w czerwcu br. umowę na realizację projektu „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”. Jest to pierwszy projekt Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., który otrzymał dofinansowanie ze środków instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”.

Realizacja projektu pt. „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” jest kontynuacją prac nad wdrożeniem inteligentnego systemu sterowania ruchem samochodów ciężarowych. Konieczność zastosowania w Porcie Gdynia nowoczesnego systemu integrującego dane o ruchu drogowym jest bezpośrednim rezultatem przeprowadzonych analiz w ramach koncepcji, która została opracowana na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. jako partnera projektu TENTacle http://www.tentacle.eu/.

Celem systemu jest usprawnienie obsługi obecnego i zakładanego wzrostu obrotów ładunkowych w Porcie Gdynia, generowanego zarówno przez istniejące terminale jak i planowane inwestycje. System ma umożliwić przede wszystkim:

 • poprawę dostępu drogowego i przepływu towarów do Portu Gdynia i jego terminali,
 • eliminację wąskich gardeł i spiętrzeń w ciężarowym ruchu drogowym Portu,
 • poprawę terminowość dostarczania i odwozu ładunków – kluczowe czynniki konkurencyjności i dalszego rozwoju Portu i jego terminali na Bałtyku,
 • umożliwienie realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju Portu i terminali przeładunkowych,
 • poprawę bezpieczeństwa i komfortu transportu dla społeczeństwa Gdyni i aglomeracji Trójmiasta;
 • zwiększenia efektywności węzła transportowego Gdynia jako kluczowego elementu sieci bazowej TEN-T – Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Realizacja projektu na obecnym etapie będzie obejmowała następujące zadania:

 • Wykonanie studium wykonalności inteligentnego systemu sterowania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia,
 • Zaprojektowanie modelu zintegrowanej platformy dwuszczeblowej e-awizacji za-/rozładunków w terminalach morskich Portu jako systemu zarządzania informacją o przepływie ładunków,
 • Zaprojektowanie modelu systemu ITS zintegrowanego z systemem ITS TRISTAR na terenie Aglomeracji Trójmiasta oraz krajowymi systemami ITS KSZR i KPD,
 • Zaprojektowanie systemu zarządzania zintegrowaną strefą oczekiwania Portu Gdynia zdefiniowaną dla wspólnej przestrzeni parkingowej.

 

 

 • Planowany termin realizacji:         15.04.2019 – 30.04.2022r.
 • Realizację projektu poparli:                            

Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp.z o.o.,

Gdynia Container Terminal S.A.,

Bałtycki Terminal Zbożowy Sp.z o.o.,

HES Gdynia Bulk Terminal Sp.z o.o. dawniej: Morski Terminal Masowy Gdynia Sp.z o.o.,

SPEED Sp.z o.o.,

OT Port Gdynia Sp.z o.o.,

Urząd Miasta Gdyni.

 

 • Kierownik Projektu:

Andrzej Jamry

Dział Rozwoju Portu

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Tel.: +48 621-53-89

E-mail: a.jamry@port.gdynia.pl

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy