A A A

Konferencja otwierająca projekt Zagospodarowanie rejonu Nb. Bułgarskiego

3 kwietnia 2014r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni odbyła się otwierająca konferencja informacyjna dotycząca projektu pn. „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

To jedno z najistotniejszych pod względem finansowym przedsięwzięcie Zarządu Portu. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi  ponad 101 mln zł. Inwestycja ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych portu oraz przygotowanie ponad dwudziestu hektarów nieruchomości na potrzeby działalności logistycznej, a w efekcie dalsze wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego.

Przedsięwzięcie, zlokalizowane w Porcie Zachodnim, w bezpośrednim sąsiedztwie Gdynia Container Terminal S.A., pozwoli na stworzenie właściwych warunków do obsługi zarówno ładunków drobnicowych jak  i masowych, dając tym samym perspektywę dla  pozyskania nowych klientów  zainteresowanych działalnością na tym obszarze. Innym celem projektu jest zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu (w stosunku do transportu drogowego) w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym sieci TEN-T poprzez wzrost przewozów drogą morską. Wykonane prace przyczynią się również do ochrony przedmiotowego obszaru portu przed niekontrolowanym spływem wód deszczowych.

Działania podejmowane w ramach projektu dotyczą m.in. budowy nabrzeży: Bułgarskiego i zamykającego z niezbędną infrastrukturą, dróg i placów manewrowych wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną oraz makroniwelacji terenu. Zagospodarowanie obejmuje również zabudowę ujścia rzeki „Chylonka”, umocnienie odcinków ujściowych rzeki i Potoku Chylońskiego, a także sukcesywną budowę nowych powierzchni manewrowych.

Przypominamy, iż za realizację robót budowlanych w ramach  tego projektu, zgodnie z umową zawartą 5 września ur., odpowiada firma STRABAG Sp. z o.o. Termin zakończenia prac określony został na  marzec 2015 roku.

Dzięki podpisanej 30 grudnia 2013 r. umowie o dofinansowanie „Zagospodarowania rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, projekt ten będzie współfinansowany ze środków UE w kwocie  ponad 50 mln zł.

Szczegółowe informacje odnośnie projektuhttps://www.port.gdynia.pl/pl/bulgarskie

Link do relacji filmowej z podpisania umowy na realizację prac w ramach projektu: „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”:

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699