A A A
Data publikacji 31.05.2024

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj”, w dniu 31.05.2024 roku, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum w składzie:

1) BUDIMEX S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa,

2) Roverpol Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Wincentego Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa,

3) Rover Maritime S.L. – Partner Konsorcjum, Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja, Hiszpania.

Zaoferowana cena przez Konsorcjum wynosi 539.600.426,96 zł brutto.

 

https://port-gdynia.logintrade.net/zapytania_email,147373,097e6b1e98259d370051ea4a3f13c9f0.html

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy