A A A

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. współpracuje z rożnymi instytucjami, w tym ze środowiskiem naukowym. Działania te obejmują m.in. praktyki studenckie, projekty badawczo-rozwojowe, szkolenia, konferencje oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

 

Współpraca z instytucjami naukowymi bardzo dobrze wpisuje się w ten nurt. Studenci uczelni pozyskują u nas wiedzę zarówno o Porcie Gdynia, jak również o szeroko rozumianej gospodarce
morskiej.

Na kanwie tej współpracy bardzo często powstają prace magisterskie oraz doktoranckie. Powoduje to lepsze poznanie portu a wyniki analiz mają szansę być wdrożone w życiu codziennym.

Informacje o Porcie Gdynia posłużyły do napisania doktoratu pt. „Bioróżnorodność i procesy ekologiczne w portach: Gdańsk, Gdynia i Władysławowo”. Obrona rozprawy doktorskiej miała
miejsce w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie w dniu 28 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.mir.gdynia.pl/pan-bartosz-witalis-w-gronie-doktorow-mir-pib/

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy