A A A

Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 25 Ustawy z dnia 4 września 2008r. o ochronie żeglugi i portów morskich oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Dyrektor Urzędu Morskiego zarządził wprowadzenie poziomu ochrony II dla obiektów portowych w Porcie Gdynia, który obowiązuje od dnia 28 września 2022r., od godziny 18:00 do momentu wydania decyzji przed administrację morską o przejściu na niższy poziom. Decyzja o wprowadzeniu drugiego poziomu ochrony podyktowana jest względami bezpieczeństwa, w tym zwiększonym ryzykiem zajścia zdarzenia stwarzającego zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi, mienia i infrastruktury obiektu portowego.

Urzędy Morskie zdecydowały o wprowadzeniu drugiego poziomu zabezpieczenia w trzystopniowej skali Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS – International Ship and Port Facility Security Code).

Drugi poziom oznacza wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Zwiększone zostały kontrole bagaży i dokumentów pasażerów na promach, a także ładunków przypływających jednostek.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy