A A A
Morze Bałtyckie posiada unikatowy ekosystem, szczególnie wrażliwy ze względu na powolną wymianę wód, co oznacza, iż te same wody pozostają w obrębie Bałtyku przez okres do 30 lat. Jednocześnie, oddziaływanie człowieka na morze i obszary przybrzeżne jest coraz większe. Różne formy aktywności na Bałtyku muszą współistnieć ze sobą w możliwe zrównoważony sposób np.: turystyka, transport, rybołówstwo, energetyka i farmy wiatrowe. Należy przy tym pamiętać, iż negatywne konsekwencje tej działalności, jak chociażby koszty potencjalnego rozlewu olejowego lub innego skażenia mającego źródło w transporcie morskim, będą ponoszone przede wszystkim przez regiony przybrzeżne i społeczności lokalne.

Transport drogą morską jest często postrzegany jako przyjazna środowisku alternatywa dla ruchu drogowego. Równocześnie jednak transport morski może zagrażać środowisku Morza Bałtyckiego, a tym samym jakości życia mieszkańców regionów nadmorskich. Niezbędne jest zatem wprowadzenie w życie norm i mierników mających na celu przeciwdziałanie wypadkom i skażeniom olejowym oraz podjęcie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń środowiska. Istotne przy tym jest, aby wszelkie te działania były ustalane i realizowane we wszystkich krajach nadbałtyckich, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Baltic Master II to kluczowy projekt wymieniony w Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego skupiający wszystkie kraje regionu. Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa morskiego poprzez zintegrowanie lokalnej i regionalnej strategii rozwoju ze współpracą przygraniczną. Dotyczy to poprawy stanu gotowości na lądzie w przypadku wystąpienia rozlewów olejowych i działań prewencyjnych mających chronić środowisko przed negatywnymi skutkami transportu morskiego.Prace w projekcie Baltic Master II rozpoczęły się w 2008 roku jako kontynuacja uznanego projektu Baltic Master. Projekt skupia 48 partnerów ze wszystkich krajów regionu Bałtyku i reprezentujących zarówno władze lokalne, regionalne i krajowe, jak i instytuty naukowe i organizacje Pan-Bałtyckie.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (z głównym zaangażowaniem Działu Ochrony Środowiska ZMPG S.A.) będzie czynnie uczestniczył w dwóch grupach roboczych projektu: “WP 3 – Improved on land response capacity to oil spills” (Pakiet roboczy nr 3 : Możliwości prewencji i zwalczania morskich rozlewów olejowych przez służby lądowe ) oraz “WP 4 – Enhanced prevention of pollution from maritime transport” (Pakiet roboczy nr 4: Działania zapobiegające zanieczyszczeniom ze strony transportu morskiego).

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. będzie portem wiodącym w tematyce związanej z przygotowaniem do wdrożenia Międzynarodowej Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Zarządzaniu Wodami Balastowymi i Osadami na Statkach (Konwencja BWM).

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Strona www projektu

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w ramach projektu BALTIC MASTER II prowadził prace związane z przygotowaniem do wdrożenia Międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami. Wszystkie Państwa należące do akwenu Morza Bałtyckiego są zobligowane na mocy „HELCOM Sea Action Plan” do ratyfikacji Konwencji BWM najpóźniej do końca 2013 roku.

OPRACOWANIA WYKONANE W RAMACH PROJEKTU BALTIC MASTER II
Raport – ocena ryzyka introdukcji obcych gatunków na podstawie jakości wód balastowych
Wpływ wód balastowych na bioróżnorodność organizmów poroślowych Portu Gdynia
Wytyczne wprowadzania postanowień międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami w portach morskich
Modele określania ilości zrzucanych wód balastowych w Porcie Gdynia
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy