A A A

Projekt Baltic Gateway Plus jest projektem obejmującym duży obszar tematyczny zawierający wspólne działania kilku państw w zakresie wspólnych inwestycji portowych, kolejowych i drogowych. Projekt jest kontynuacją projektu Baltic Gateway. W ramach projektu realizowane są również projekty pilotażowe mające na celu analizy i sposoby utworzenia terminali intermodalnych, w tym centrów logistycznych w poszczególnych portach, jak również rozwój transportu intermodalnego. Region Morza Bałtyckiego jest jednym z najbardziej konkurencyjnych, innowatorskich, szybko rozwijających się obszarów w Europie. Sprawny i szybki transport wzdłuż międzynarodowych korytarzy jest podstawowym celem projektu Baltic Gateway Plus. Wszystkie te działania są zgodne z głównymi priorytetami Unii Europejskiej.

Zatwierdzenie przez Komitet Sterujący Interreg III B dofinansowania na realizację Projektu Baltic Gateway Plus w Rostoku nastąpiło 9 grudnia 2005 roku.

Realizacja projektu będzie trwała od stycznia 2006 roku do grudnia 2007 roku, a rozliczenie projektu do pierwszego kwartału 2008 roku. W dniach 23-24 lutego 2006 roku odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu Baltic Gateway Plus. Na konferencji przedstawiono zakres prac realizowanych w latach 2006-2007. Prace te zostały podzielone tematycznie na trzy pakiety robocze, w których będzie następowała dalsza współpraca w zakresie kooperacji, wymiany doświadczeń, szukania nowych możliwości finansowania inwestycji.

Główne założenia projektu to:

Wspomaganie realizacji strategii dla inwestycji w transporcie intermodalnym dotyczącym Południowego obszaru Bałtyku (SBSa) z wyszczególnieniem paru najważniejszych projektów wzdłuż międzynarodowych korytarzy.

Wkład w rozwój realizacji mierników w międzynarodowych projektach.

Wkład do ewaluacji korzyści nowych projektów międzynarodowych takich jak np. w Polsce autostrada A1.

Współpraca w aspekcie politycznego i przestrzennego wzmacniania układów transportowych w obszarze Południowego Bałtyku.
Podział projektu na trzy główne pakiety robocze:

WP 1. Realizacja strategii: Rozwój wspólnych możliwości w realizacji projektów transportowych. Kontynuacja i dalsze wzmacnianie współpracy promowania realizacji kluczowych inwestycji strategicznych. Informacja i rozpowszechnianie rezultatów, współpraca z innymi projektami zajmującymi się międzynarodowymi inicjatywami.

WP 2. Wstępne warunki do wdrażania: Przegląd i porównanie zasad funduszy, finansowania z alternatywnych i spokrewnionych funduszy. Polega na; zrozumieniu ekonomicznych i instytucjonalnych struktur do publicznego finansowania infrastruktury na poziomie regionalnym i narodowym; poznaniu ekonomicznych warunków i struktur finansowania przez prywatny sektor projektów inwestycyjnych; poznaniu warunków ekonomicznych i struktur działania przyszłych funduszy europejskich; wspólnym promowaniu realizacji inwestycji transportowych.

WP 3. Pilotażowe projekty: Poszukiwanie i badanie przygotowujące do realizacji konkretnych inwestycji wzdłuż taransportowych korytarzy międzynarodowych w SBSa.
Polega na sformułowaniu dla każdego zespołu partnerów projektu pilotażowego, poprzez który miałaby być zrealizowana później inwestycja międzynarodowa. Polegałoby to na sprecyzowaniu zapotrzebowania, określeniu ostatecznych beneficjentów, określeniu mierników realizacji inwestycji, znalezieniu finansowania dla tej inwestycji.

W każdym pakiecie Baltic Gateway Plus uczestniczą wszyscy partnerzy projektu oraz instytucje rządowe, uczelnie, eksperci w konkretnych tematach. Każdy pakiet dotyczyć będzie również pojedynczych zapotrzebowań na analizy i badania dla poszczególnych partnerów projektu.

Strona www projektu: http://www.balticgateway.se/

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699