A A A

W ramach przyjętej przez Komisję Europejską polityki transportowej za autostrady morskie mogą być uznawane ważne europejskie morskie szlaki transportowe, w tym także w regionie Morza Bałtyckiego. Autostrada morska powinna przyczyniać się do likwidacji “wąskich gardeł” w unijnych korytarzach transportowych oraz wspierać wymianę handlową drogą morską, aby zmniejszyć przewozy ładunków transportem drogowym, skrócić czas podróży i optymalizować koszt transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Projekt „Autostrada Morska Baltic-Link: Gdynia-Karlskrona” dotyczy infrastrukturalnych inwestycji i przedsięwzięć logistycznych dla obsługi rosnącej wymiany handlowej między Szwecją, Polską oraz innymi krajami Europy, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia promowego Gdynia-Karlskrona.

W 2009 roku ZMPG S.A. oraz partnerzy szwedzcy złożyli wniosek  aplikacyjny na realizację projektu „Baltic-Link: Gdynia-Karlskrona Motorways of the Sea” w ramach Programu TEN-T Multi Annual Call 2009. Podstawowym założeniem projektu jest poprawa jakości przewozów drogą morską na już istniejącym połączeniu między Gdynią a Karlskroną oraz ulepszenie infrastruktury portowej i kolejowej w obu portach. W perspektywie czasowej nowe rozwiązania przyczynić się mają do sprawnej obsługi zwiększonej, według prognoz, wielkości przewozów między Skandynawią a Regionem Adriatyckim.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii i akceptacji projektu przez Komisję Europejską, w  styczniu 2010 r. szwedzcy partnerzy projektu przystąpili do szczegółowych negocjacji kontraktu. Umowę na realizację szwedzkiej części projektu podpisano w dniu 12.08.2010 r. a oficjalna inauguracja projektu nastąpiła w dniu 03.12.2010 r. w mieście Alvesta w Szwecji.

Strona polska, czyli Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA nie wnioskowała o dofinansowanie swojej inwestycji z Programu TEN-T. Zadania wynikające z projektu realizowane były w ramach II Etapu inwestycji pt. „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia”, współfinansowanego z Funduszu Spójności. Całkowity koszt inwestycji w porcie gdyńskim wynosił: 93 259 967,09 PLN.

Całkowity koszt inwestycji w Szwecji – 85 454 tys. euro. Dofinansowanie z Programu TEN-T – 17 091 tys. euro.

Realizacja projektu zaczęła się od 01.01.2009 i zakończyła się w  dniu 31.10.2013 r. W dniu 25.10.2013r odbyło się oficjalna konferencja zakończenia projektu na promie Stena Vision w Karlskronie  z udziałem przedstawicieli TEN-T Executive Agency, ministerstw transportu Szwecji i Polski,  wszystkich partnerów projektu oraz zaproszonych gości z Polski i Szwecji. Partnerzy mają do 31.10.2014r. na przygotowanie Raportu Końcowego, który zostanie umieszczony na stronie projektu.  Wszystkie informacje o projekcie można znaleźć na: www.balticlinkmos.com.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy