Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Plan Ratownictwa ZMPG S.A.

Gdynia, marzec 2006

Niniejszy Plan Ratownictwa, z uwagi na specyfikę zarządzania obszarami portowymi, określa organizację działań dla zdarzeń wynikających z funkcjonowania ZMPG S.A. i obszarów przyległych w warunkach zagrożeń wynikłych ze stosowanych technologii i materiałów. Mogą to być pożary, rozlewy cieczy ropopochodnych i chemicznych, przemieszczanie się obłoków toksycznych i po wybuchach, awarie chemiczne, zalania, powodzie itp. inne zdarzenia.

Zarządzenie nr 07 /2006
w sprawie: wdrożenia zaktualizowanego "Planu ratownictwa" na terenie i w obiektach Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (PDF)

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 07/2006 z dnia 28 marca 2006 r.
I.Wstęp - podstawowe pojęcia i określenia
II.Postanowienia ogólne
III.Plan postępowania w przypadku zaistnienia "zdarzenia"
IV.Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1
LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA TERENÓW ZAGROŻONYCH
Załącznik nr 2
ZADANIA, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIERUJĄCEGO DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI /KDR/
Załącznik nr 3
ZADANIA I FUNKCJE SZTABU AKCJI RATOWNICZEJ
Załącznik nr 4
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA METEOROLOGICZNYCH WARUNKÓW DLA MIASTA GDYNI
Załącznik nr 5
ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA AKWENÓW PORTOWYCH PRZED ROZPRZESTRZENIANIEMSIĘ ROZLANYCH PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH
Załącznik nr 6
TERENY /OBIEKTY, DLA KTÓRYCH PODMIOTY ZOBOWIĄZANE SĄ POSIADAĆ DOKUMENTACJĘ: "Sposób. postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innego miejscowego zagrożenia", "Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy","Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń portowych dla ZMPG S.A."
Załącznik nr 7
SCHEMAT POWIADAMIANIA O ZDARZENIU LOKALNYM
Załącznik nr 8
SCHEMAT POWIADAMIANIA O ZDARZENIU MASOWYM
Załącznik nr 9
WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH
Załącznik nr 10
PLAN SYTUACYJNY PORTU